about
Sol Prado
Chrysanthi Koumianaki & Fanis Kafantaris
KASSANDRAS
Panos Sklavenitis
Hypercomf
Theo Prodromidis
Eva Giannakopoulou
open form 2.
12.11 - 09.12.17


open form 1.
28.06 - 05.07.17
Athens Subsumption
Nana Sachini
Georges Jacotey
Anna Lascari

Clare Breen
Vasilis Papageorgiou
Adrian Melis